logo supper
ورود به دپوچی
پروفایل خانه وبلاگ
 

آشنایی با استارت آپ دپوچی

دپوچی مجموعه استارتآپی متشکل از تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه تهران است که فعالیت خود را از آبان ماه سال 1399 آغاز کرده است. ما پس از مطالعه و بررسی های جامع تصمیم به راه اندازی دپوچی گرفتیم. ما در پی آن هستیم با بهره گیری خلاقانه از فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه ای کاربردی، جذاب و چابک به منظور تسهیل جمع آوری لوازم خانگی مستعمل و ضایعات فلزی فراهم نموده و ارامش خیال و رفاه بیشتری را برای شهروندان به ارمغان آوریم. هم چنین میزان تولید محصولات فلزی از محل بازیافت را افزایش داده و از این طریق به افزایش بهره وری منابع کشور و حفظ محیط زیست یاری رسانیم

vector
www.depochi.com

امروز، فردا دپوچی با شماست

محمدرضا حسینی مدیرعامل
محمدرضا حسینی مدیرعامل
محمدرضا حسینی مدیرعامل
محمدرضا حسینی مدیرعامل
محمدرضا حسینی مدیرعامل
محمدرضا حسینی مدیرعامل